Tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  huong dan thuc hien nhiem vu nam hoc 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Thị Tuyết
  Ngày gửi: 08h:41' 29-09-2017
  Dung lượng: 50.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UBND THỊ XÃ DĨ AN
  PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO
  ______________________
  Số: /PGDĐT-GDMN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ___________________________________________
  Dĩ An, ngày8 tháng 9 năm 2016
  
  DỰ THẢO
  V/v hướng dẫn thực hiện
  nhiệm vụ Giáo dục Mầm non
  năm học 2016-2017
  
  Kính gửi:
  Hiệu trưởng các trường MN, MG và chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.
  
  Căn cứ Công văn số1564/SGDĐT-GDMN ngày29/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017
  Căn cứ công văn số 1568/BC-PGDĐT ngày 25/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của ngành GDĐT thị xã Dĩ An, Phòng GDĐT tiếp tục hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017 như sau:
  I. NHIỆM VỤ CHUNG
  1.Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU ngày 03/4/2014 của Tỉnh Ủy Bình Dương, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ươngvề đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục vàđào tạo và các Nghịquyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của BộGiáo dục vàĐào tạo (GDĐT), UBND tỉnh Bình Dương vềchính sách phát triển Giáo dục Mầm non (GDMN), trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục vàĐào tạo: “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”, với phương châm: “Trách nhiệm, năng động, sáng tạo” và khẩu hiệu hành động: “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
  2. Tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển mạng lưới trường lớp; đẩy mạnh các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu đông dân cư. Tiếp tục khuyến khích phát triển giáo dục mầm non (GDMN) theo hướng xã hội hoá đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh.
  3. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong trường. Tăng cường các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị-đồ dùng đồ chơi để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, quản lý chặt chẽ khâu bán trú cho trẻ. Thực hiện nghiêm túc Chương trình GDMN.
  4. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi (PCGDMNTNT) bền vững, chuẩn bị tích cực các điều kiện tiến tới phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) trẻ 4 tuổi.
  5. Xây dựng và phát triển số lượng, nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
  6. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý GDMN; phát huy mạnh mẽ cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; tăng cường tính năng động, sáng tạo, tự chủ tự chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được phân công theo phân cấp quản lý. Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
  7. Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển GDMN.
  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
  1. Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động và các phong trào thi đua.
  - Đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua của Ngành: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gươngđạo đức tự học, sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
  - Xây dựng thông điệp hành động để triển khai thực hiện thường xuyên, tự giác; chú trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý thường xuyên học tập vàsáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật vàđạo đức nhà giáo;
  - Xây dựng trường, lớp “Xanh-sạch-đẹp-an toàn-thân thiện”; đảm bảo đủ nhà vệ sinh đạt yêu cầu (phù hợp với trẻ, khô ráo-sạch sẽ, có phân chia giới tính). Tích hợp các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống củađịa phương vào nội dung giáo dục trẻ, lựa chọn các hoạt động ngoại khoá phù hợp với năng lực phát triển của trẻ, điều kiện cụ thể của nhà trường và Chương trình GDMN.
  2. Phát triển mạng lưới trường lớp.
  - Thực hiện có hiệu quả Chỉ
   
  Gửi ý kiến