Tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TỔNG HỢP THI GVDG CƠ SỞ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Kim Tiến
  Ngày gửi: 15h:20' 24-03-2015
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  PGD & ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MG THANH AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  DANH SÁCH TỔNG HỢP THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ
  Năm học 2014 – 2015  Stt
  

  Họ và tên
  

  Lớp
  Kết quả
  Ghi chú
  
  
  
  
  Thực hành

  Lý thuyết
  Đồ dùng
  Xếp loại
  chung
  
  
  
  
  
  Điểm
  XL
  Điểm
  XL
  Điểm
  XL
  
  
  
  01
  Nguyễn Thị Bích Liên
  Chối 1
  18.42
  Giỏi
  16.5
  Giỏi
  8.42
  A
  Giỏi
  
  
  02
  Nguyễn Thị Thúy Hằng
  Lá 1
  18.33
  Giỏi
  17.25
  Giỏi
  9.08
  A
  Giỏi
  
  
  03
  Dương Thị Duy Anh
  NT 1B
  18.5
  Giỏi
  16.5
  Giỏi
  8.08
  A
  Giỏi
  
  
  04
  Đặng Ngọc Trúc
  Lá 3
  18.42
  Giỏi
  16
  Giỏi
  8.42
  A
  Giỏi
  
  
  05
  Lương Thị Kim Thoa
  Lá 3
  18
  Giỏi
  17
  Giỏi
  8.08
  A
  Giỏi
  
  
  06
  Trần Thanh Thủy
  Lá 1
  18
  Giỏi
  16
  Giỏi
  8.25
  A
  Giỏi
  
  
  07
  Từ Thị Nhung
  Lá 2
  18
  Giỏi
  16
  Giỏi
  8.17
  A
  Giỏi
  
  
  08
  Phạm Ngọc Lệ
  Chồi 2
  18
  Giỏi
  16
  Giỏi
  8
  A
  Giỏi
  
  
  09
  Lê Thị Ngân
  NT 1A
  18
  Giỏi
  16.25
  Giỏi
  8
  A
  Giỏi
  
  
  10
  Nguyễn Đặng Thanh Mai
  Chồi 2
  18
  Giỏi
  13.5
  TB
  8.33
  A
  Khá
  GV mới
  
  11
  Trần Thị Vẹn
  NT 1B
  17.17
  Khá
  13.75
  TB
  7.17
  B
  Khá
  
  
  12
  Nguyễn Thị Nhiễu
  Mầm 1
  15.83
  TB
  12.75
  TB
  7
  B
  TB
  
  
  13
  Nguyễn Thị Thu Hiền
  Mầm 1
  15.33
  TB
  12.75
  TB
  6.33
  B
  TB
  
  
  14
  Lê Trần Nhị Phương
  Lá 4
  
  
  13
  TB
  
  
  
  GV mới Nghỉ việc 1/10
  
  15
  Nguyễn Thị Kim Tiên
  Chồi 1
  
  
  
  
  
  
  
  GV mới
  
  16
  Trần Thị Hồng Hạnh
  Lá 2
  
  
  
  
  
  
  
  GV mới
  
  17
  Ngô Thị Kim Anh
  NT 1A
  
  
  
  
  
  
  
  GV mới
  
  18
  Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Lá 4
  
  
  
  
  
  
  
  Hậu sản
  
  Tổng:
  9 Giỏi ; 2 Khá ; 2 TB – Tỷ lệ GV DGCS đạt: 50%
  
  
   Thanh An, ngày 10 tháng 10 năm 2014
  HIỆU TRƯỞNG DUYỆT PHT.CM


   
  Gửi ý kiến